Ryczał ewidencjonowany

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganych przez osoby fizyczne, z tej formy opodatkowania mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy ich przychody nie przekroczyły w walucie polskiej równowartości 150 000,00 EURO oraz rodzaj prowadzonej działalności nie jest wyłączony z możliwości rozliczania się w formie zryczałtowanej.

W ramach umowy współpracy zapewniamy:
  • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez przedsiębiorcę,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • obliczanie należnych zaliczek na zryczałtowany
    podatek dochodowy.