Biznes plan

Doradztwo oraz przygotowanie biznas planu składanego do Urzędu Pracy dla osób ubiegających się o przyznanie:

  • środków na podjęcie działalności gospodarczej 
  • refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Biznes plan pisany zgodnie z wymogami Urzędu Pracy, 99% skuteczności, doświadczenie i umiejętności z których skorzystało wiele osób a wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie!!!
Możliwość kontaktu poza miejscem zamieszkania poprzez e-mail i telefon.

TANIO I FACHOWO SPRAWDŻ!!