Obsługa kadrowo – płacowa

  1. prowadzenie akt osobowych pracowników,
  2. sporządzanie listy płac, PIT11 i PIT-4R,
  3. rejestrowanie pracowników w ZUS
    i wyrejestrowywanie,
  4. rejestracja zwolnień lekarskich itd.