Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów
  • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
  • delegacje krajowe i zagraniczne
  • obliczanie podatku dochodowego