Cennik

Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa i podatkowa.

Ryczałt bez VAT – od 80zł brutto
Ryczałt z VAT – od 100zł brutto
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – od 150zł brutto
Kadry i płace 1 pracownika – od 25zł brutto

Wycena usług księgowych zależy również od stopnia skomplikowania rozliczeń, występowania lub nie transakcji wewnątrzwspólnotowych / zagranicznych,  wielkości obrotów firmy, charakteru prowadzonej działalności i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.