Wnioski PFRON

  • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON
    o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracowników
    (WN-D, INF-D-P)
  • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON
    o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy
    (WN-U-G)